การใช้งานโปรแกรม Smart PSS บน PC ดูภาพออนไลน์ โดยใช้ รหัส SN: จากมือถือ

(สำหรับผู้ที่เคยใช้มือถือแสกน QR Code จาก DVR, NVR Dahua มาแล้วเท่านั้น)

  1. ทำการ Download program จาก Neonic Support Download Center
  2. เลือก โหลด โปรแกรม DaDH_Smart-PSS_Eng_IS_V1.11.1.R.20140910
  3. หลังจาก ดาวน์โหลดโปรแกรม เสร็จแล้ว ทำการติดตั้งโปรแกรม
   การใช้งานโปรแกรม Smart PSS บน PC ดูภาพออนไลน์ DVR, NVR (Dahua) โดยใช้ รหัส SN: จากมือถือ
  4. ในการติดตั้ง ให้เลือกในส่วนของ Smart PSS ส่วน PC-NVR ไม่จำเป็นต้องติดตั้ง
   การใช้งานโปรแกรม Smart PSS บน PC ดูภาพออนไลน์ DVR, NVR (Dahua) โดยใช้ รหัส SN: จากมือถือ
  5. หลังจากติดตั้งเสร็จให้ทำการเปิดโปรแกรม Smart PSS ขึ้นมาให้ทำการกรอก User Name: admin         Password: admin
   การใช้งานโปรแกรม Smart PSS บน PC ดูภาพออนไลน์ DVR, NVR (Dahua) โดยใช้ รหัส SN: จากมือถือ
  6. เมื่อเข้าสู่โปรแกรม กดเข้าสู่ เมนู DEVICES ในช่อง SETTINGS ตามรูป
   การใช้งานโปรแกรม Smart PSS บน PC ดูภาพออนไลน์ DVR, NVR (Dahua) โดยใช้ รหัส SN: จากมือถือ
  7. กดปุ่ม Manual Add สำหรับ เข้าไปตั้งค่าเพิ่มอุปกรณ์ที่ต้องการดูออนไลน์
   การใช้งานโปรแกรม Smart PSS บน PC ดูภาพออนไลน์ DVR, NVR (Dahua) โดยใช้ รหัส SN: จากมือถือ
  8. ในช่อง Register Modeแก้ไขค่าต่างๆ ดังนี้
   1. ช่อง Register Mode เลือกเป็น SN (For device with P2P function)
   2. กรอกรหัส SN: ที่ได้มาจาก มือถือ ที่เคยแสกน QR-Code วิธีการดูรหัส SN: P2P บนมือถือ
   3. User Name: admin (หรือ User อื่น ของท่าน)
   4. Password: admin (หรือ password อื่นถ้ามีการเปลี่ยนแปลง)
   5. กดปุ่ม Get Info ถ้ากรอกค่าถูกต้อง ในช่อง Device Details จะมีค่าต่างๆ ปรากฎ
   6. จากนั้นให้ ให้กดที่ปุ่ม Save and Continue
   การใช้งานโปรแกรม Smart PSS บน PC ดูภาพออนไลน์ DVR, NVR (Dahua) โดยใช้ รหัส SN: จากมือถือ
  9. เมื่อทำการเพิ่มอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วจะมีข้อมูลขึ้นมา ให้เราคลิกที่ Home Page ด้านบน
   การใช้งานโปรแกรม Smart PSS บน PC ดูภาพออนไลน์ DVR, NVR (Dahua) โดยใช้ รหัส SN: จากมือถือ
  10. จากนั้นเลือกที่ LIVEVIEW เพื่อทำการดูกล้องวงจรปิด ออนไลน์
   การใช้งานโปรแกรม Smart PSS บน PC ดูภาพออนไลน์ DVR, NVR (Dahua) โดยใช้ รหัส SN: จากมือถือ
  11. ด้านขวามือจะมี ชื่อสถานที่ และกด + หน้าชื่อก็จะมี จำนวนกล้อง ขึ้นมา ดับเบิลคลิ้กที่กล้อง(หรือกดที่ชื่อก็ได้) ก็จะสามารถดูภาพได้ (ถ้าเป็นกากบาทที่กล้อง ให้รอซักครู่)
   การใช้งานโปรแกรม Smart PSS บน PC ดูภาพออนไลน์ DVR, NVR (Dahua) โดยใช้ รหัส SN: จากมือถือ
Go to top