วิธีการดูรหัส SN: P2P จากมือถือที่เคย Scan QR-Code DVR, NVR Dahua

 1. เปิดโปรแกรม iDmss ในโทรศัพท์มือถือ iPhone (iDMSS Lite, iDmss Plus) หรือ Android (gDMSS)
  วิธีการดูรหัส SN: P2P บนมือถือ
 2. เข้าเมนู Option โดยกดปุ่มมุมขวาบน
  วิธีการดูรหัส SN: P2P บนมือถือ
 3. เลือกเมนู Device Manager
  วิธีการดูรหัส SN: P2P บนมือถือ
 4. เลือกสถานที่ ที่ต้องการรหัส SN:
  วิธีการดูรหัส SN: P2P บนมือถือ
 5. กดรูปดินสอ
  วิธีการดูรหัส SN: P2P บนมือถือ
 6. จากนั้น คัดลอก รหัสที่ปรากฏในช่อง SN: ไปเปิดกล้องวงจรปิดผ่าน โปรแกรม Smart PSS ใน PC
  วิธีการดูรหัส SN: P2P บนมือถือ
Go to top