• บาลัน แบบ Passive รุ่น 1ช่อง
  • ระยะ 330 เมตร (ใช้กับ Passive)
  • ระยะ 1,500 เมตร (ใช้กับ Active)
  • สัญญาณแรง 60 dB ช่วยลดสัญญาณรบกวน
  • ขนาดเล็กกระทัดรัด ติดตั้งง่าย
  • ออกแบบเป็นหางออกมาทำให้นำไปใช้งานได้ง่าย
  • มีระบบป้องกัน ไฟกระชากชั่วขณะ (เช่น ฟ้าผ่า) สูงสุดไม่เกิน 4KV
  • ได้รับมาตฐาน CE และ FCC รับประกันคุณภาพ

ในการใช้งาน Balun Passive ไม่ต้องใช้ไฟเลี้ยงตัวอุปกรณ์

Go to top