• บาลัน Active ตัวรับ (ไว้ฝั่ง DVR) รุ่น 1ช่อง
  • ระยะ 1,500 เมตร (ใช้กับ Passive)
  • ระยะ 2,400 เมตร (ใช้กับ Active)
  • สัญญาณแรง 60 dB ช่วยลดสัญญาณรบกวน
  • ขนาดเล็กกระทัดรัด ติดตั้งง่าย
  • มีปุ่มปรับ Brightness & Sharpness
  • มีระบบป้องกัน ไฟกระชากชั่วขณะ (เช่น ฟ้าผ่า) สูงสุดไม่เกิน 4KV
  • มีไฟ LED แสดงสถานะการทำงาน
  • ได้รับมาตฐาน CE และ FCC รับประกันคุณภาพ

ในการใช้งาน Balun Active ต้องจ่ายไฟให้ตัวอุปกรณ์ด้วย

Go to top