DC12V

อุปกรณ์จ่ายไฟกล้องวงจรปิด เป็นส่วนสำคัญ เพราะระบบกล้องวงจรปิดที่เสียหายสาเหตุอันดับหนึ่งคืออเด็ปเตอร์กล้องวงจรปิดเสีย การเลือกใช้ระบบจ่ายไฟจึงจำเป็นสำหรับการออกแบบระบบที่ดี การเลือกใช้อุปกรณ์จ่ายไฟต้องคำนึงอัตราการกินไฟของอุปกรณ์ด้วย แล้วจึงมาเลือกอุปกรณ์จ่ายไฟที่เพียงพอ
    • เครื่องจ่ายไฟกล้องวงจรปิดสูงสุด 9กล้อง
    • มีระบบ ฟิวส์ป้องกันแต่ละกล้อง
    • จ่ายไฟสูงสุด 1 Amp ต่อ 1กล้อง
    • รองรับกล้องอินฟาเรดที่ต้องการกำลังไฟสูง
Go to top