การใช้งานโปรแกรม Smart PSS บน PC ดูภาพออนไลน์ โดยใช้ รหัส SN: จากมือถือ

(สำหรับผู้ที่เคยใช้มือถือแสกน QR Code จาก DVR, NVR Dahua มาแล้วเท่านั้น)